úterý 21. července 2015

Etika a věda

Pokusy na zvířatech nemůžou být obhajitelné jen proto, že jsou „potřebné pro pokrok vědy“ nebo i proto, že jsou schváleny regulační, etickou komisí. Člověk se musí ptát, včetně metodiky, jaký druh vědy chceme a můžeme akceptovat.

Pro staré Řeky bylo zabíjení otroků nemorální, dokonce trestáno smrtí. Pro ně byli otroci majetek, ale nemohli být promrhaní, protože udržování společnosti záviselo na nich. Bylo by plýtvání nechat je jen tak trpět. Pokud výhody otrockého systému, ve kterém byli, neobhajují otroctví, pak totéž platí pro používání zvířat pro pokusy.

Fakt, že vědci bývají seriózní a vzdělaní lidé, také nic neobhajuje. Vlastníci otroků můžou být také velmi vzdělaní lidé, mají „skvělé etické školení“. Skutečností je, že tím, že argumentujeme, že by neměla být zvířata používána při pokusech, pokládáme základní otázku naší společnosti. Tyto hodnoty také určují, co bude přijatelné a co ne.

Koho byste viděli raději živého?

Toto není jen konfliktem mezi vědci a obyčejnými lidmi. Ti, kteří a které oponují pokusům na zvířatech jsou biologové, doktoři, filozofové a vědci. Více než za metodický problém, musíme jít nad rámec technické otázky pro pochopení problému.

Tato otázka skutečně zahrnuje mýty a pocity. Jedním z těchto mýtů je, že cena není tak vysoká pro pokrok lékařství. Ústředním problémem těch, kteří a které obhajují testování na zvířatech, je, že konec používání zvířat představuje konec výroby léčiv, což by představovalo smrt pro lidi. Snižují argument k myšlence, že obrana životů zvířat vede ke smrti lidí, jakoby pointou bylo opravdu toto: Buď my nebo oni.

Pokud někdo říká, že je omluvitelné používat nelidské bytosti, protože by se jinak museli používat lidé, pak je falešně rozpolcen. Přikláněli by se snad tito lidé k používání lidí, pokud by nebylo možné používat jiné druhy zvířat? Jestliže je takové experimentování tak důležité pro vědu, pak věda může existovat jen ve společnostech, které si myslí, že používaní živých bytostí pro pokusy či testování je pro nás důležité. Ale to co se skrývá v těchto slovech je, že používání zvířat je obhajitelné prostým faktem, že ostatní zvířata nejsou lidé*, a mohou být používána bez etických otázek o vraždě.

Problémy řešené vědeckou, etickou komisí jsou ryze metodické, jejichž cílem je jen soulad se standardními postupy pro experimentování, a ani neuvažuje o etických problémem s používáním zvířat jako takovém.

Stručně řečeno, co je to za vědu, která vyžaduje zabíjení a mučení zvířat? Opravdu potřebujeme tento druh vědy, který zachází se živými bytostmi jako se zdroji pro vědu, jako prostředky k dosažení cíle? Etiky používání zvířat můžou být projednávány jen, když do hry přijdou složité etické otázky. Například: Je omluvitelné zabít jednoho člověka pro záchranu ostatních? Kolik škody je omluvitelné pro získání nějakých výhod? Kdo by měl rozhodovat? 

* Tím, že zvířata nejsou lidé je zde řečeno, že nepatří k lidské rase, spíše než, aby zvířata, která jsou používána při pokusech nebyla jako my. Tato zvířata cítí bolest, jak jen mohou, stejně jako my to děláme, trpí stresem jak jen mohou, stejně jako my, a například jsou inteligentní stejně nebo obdobně jako mnoho lidí (nejen jako mentálně či jinak postižení lidé, ale jako například lidské děti).

Čímž dle mého názoru, pak morální otázky překračují v článku zmíněné otázky, protože pokud je někdo stejně inteligentní jako někdo lidského druhu, jak je poté obhajitelné provádět na něm či ní pokusy pro dosažení lékařského pokroku? Zvrácenou věcí je zde také fakt, že mučení a zabíjení nelidí je obhajované naší inteligencí. Inteligence se stává tím, co mučí a zabíjí.

Nebo, jak uvedl Tom Regan, že lidská práva přisuzujeme jen bytostem schopným racionálního soudu či svobodné vůle, čímž bychom z nich museli vyřadit lidské děti či mentálně postižené. Regan uvedl, že jediná věc, kterou mají všichni lidé opravdu společnou, je život, který však mají i nelidská zvířata, proto jim musíme přisoudit to, co se nazývá lidská práva, a podle Regana přejmenovat na práva morální.

Žádné komentáře: