úterý 11. září 2012

Zákony neomlouvají

Máme zákony na „ochranu“ zvířat určující chovat se ke zvířatům „humánně“. Znamená to, že jsou zde vytvořeny/vytvářeny směrnice, podle nichž je možné zvířata zneužívat pokud se tak činí v souladu s těmito směrnicemi. Toto v člověku vzbuzuje dojem, že je morálně oprávněn zneužívat ostatní zvířata, pokud se tak děje v souladu se zákony.

Pravděpodobně většina lidí se shoduje, že zbytečně zneužívat zvířata je morálně nepřijatelné. Téměř veškeré zbytečné zneužívání se však děje v rámci zákonů.

Na kožešinových farmách je odhadem každý rok zneužitých více než 75 miliónů zvířat, v laboratořích je každý rok odhadem zneužitých více než 112 miliónů zvířat, v cirkusech další milióny a v zoo další desítky milionů. Nejvíce zneužívaných zvířat je pro lidskou konzumaci, podle statistické databáze FAO více než 60 miliard zvířat ročně, ryby, ani jiná mořská zvířata zde započítána nejsou. Veškeré toto zneužívání se děje v rámci zákonů.

Není nutno nosit kožešiny, provádět pokusy na zvířatech, trápit zvířata v cirkusech, při rodeo apod., není nutno držet zvířata v zoo a v drtivé většině určitě není nutno zneužívat zvířata pro naši konzumaci, protože konzumace zvířat v drtivé většině není nutností, ale zvykem či pohodlností.

V souladu se zákony nejenže zneužíváme nelidská zvířata pro nejrůznější účely, které nemůžeme definovat jako nutnost, ale chováme se k nim způsobem považovaným za zločin, pokud by jsme my byli na jejich místě.

Zákony jsou v určování k jakému zneužívání zvířat jsme morálně oprávnění/y bezvýznamné.

Na zákony a jejich postupnou transformaci se nelze spoléhat ani jako na prostředek, kterým lze zcela vyřešit zneužívání zvířat nebo kterým jej aspoň výrazně minimalizovat. Skutečností je, že změna zákonů vytváří velmi často zanedbatelné změny (aktuálně viz. výměna klecí v EU pro tzv. nosnice).

Zákony na „ochranu“ zvířat existují v různých zemích více než 200 let, dnes však neúměrně k nárůstu lidské populace je mnohem více zvířat zneužívaných než v kterémkoliv jiném období lidské historie.

Důležité je, že jakákoliv transformace zákonů pro mírnější zneužívání zvířat pravděpodobně oddaluje přemýšlet o úplném odmítnutí zneužívání zvířat. Pokud si 99 procent lidí myslí, že zneužívání zvířat je přijatelné, nic zásadního se pro zvířata nezmění.

Rozhodnutí je na nás, nikdo jiný ho za nás nemůže udělat. Pokud jsme si vědomi, že také zneužívání zvířat jiných než lidských je nepřijatelné, pak se přestaňme podílet na jejich zneužívání bez ohledu na to, zda se tak děje v souladu se zákony nebo ne.

Je nutno si uvědomit, že jako každý člověk - bez ohledu na jeho rozdílný charakter od ostatních lidí - také ostatní zvířata na světě nejsou k našemu užitku, přestože zákon může pravit opak.

Žádné komentáře: