středa 1. června 2011

Definice otroctví


"Otroctví je označení systému, ve kterém se využívá práce nesvobodných otroků, kteří jsou po právní i faktické stránce obchodovatelným majetkem zbaveným osobní svobody. V širším slova smyslu se hovoří o otroctví i v případech, kdy je jedna osoba na druhé natolik závislá, že je nucena pro ni proti své vůli pracovat a je tím zbavena osobní svobody, byť se teoreticky jedná o stav protiprávní nebo právem přímo nedefinovaný."

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Otroctví

Žádné komentáře: