středa 15. června 2011

Nemusíme, všechno ostatní není podstatný

- jíst maso je pro člověka přirozené

- člověk je masožravec od přírody

- příroda chtěla, aby člověk konzumoval maso

- potravní řetězec

- člověk vrcholový predátor

Snadno je tohle zpochybnitelné, ale tady nejde o to zda je tohle tak či ne, zda se tohle dá či nedá zpochybnit, protože tohle všechno padá tím zásadním, že drtivá většina lidí konzumovat zvířata a produkty z nich nemusí.

Vykořisťování našich příbuzných pro náš jídelníček je nejrozšířenější a nejrozsáhlejší násilí, které se týká 62 miliard (62 000 000 000) jedinců ročně. A my tohle násilí můžeme zastavit. Tak, proč jsme tak všichni už dávno neudělali, na místo oněch dohadů, zda je či není? Je třeba si uvědomit, že tohle někoho stojí život, přestože dotyčnou nebo dotyčného nemusí.

Drtivá z nich nemusí být obětí našeho jídelníčku, tohle je základní, všechno ostatní není podstatný.

středa 1. června 2011

Definice otroctví


"Otroctví je označení systému, ve kterém se využívá práce nesvobodných otroků, kteří jsou po právní i faktické stránce obchodovatelným majetkem zbaveným osobní svobody. V širším slova smyslu se hovoří o otroctví i v případech, kdy je jedna osoba na druhé natolik závislá, že je nucena pro ni proti své vůli pracovat a je tím zbavena osobní svobody, byť se teoreticky jedná o stav protiprávní nebo právem přímo nedefinovaný."

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Otroctví