neděle 22. srpna 2010

Vzpoura netopýrů

Alon K. Raab: "Vzpoura netopýrů" (1995)

Severní Amerika, Turtle Island, obsazený vetřelci, kteří vedou válku proti celému světu.

Ať povstanou mravenci, mušle, vydry, vlci a losy! a přestanou se poskytovat robotickým národům.

Gary Snyder
Matka Země: Její Velryby

Zvířata začínají klást odpor. Zuby a drápy, křídly a packami, vedou válku proti civilizované tyranii a ničení.

Soucitní lidé vypalují stroje na farmách a kožešinových chovech, demolují řeznictví a pokoušejí se zastavit rodea, cirkusy a jiné formy "zábavy". Ale i samotná zvířata jednají na svou obranu a bojují za své vlastní osvobození.

Tyto akce vzpoury jsou prováděny jednotlivými zvířaty, jakož i celými komunitami a mají mnoho podob. Útěk ze zajetí je často používanou taktikou.

Zde bych rád zmínil a vzdal poctu orangutanovi, který utekl ze své vězeňské cely z městské zoo v Kansasu v červnu 1990 tak, že odšrouboval čtyři velké šrouby; Středoafrická vydra konžská, která si v prosinci 1991 vynutila cestu ven z drátěné klece portlandského zoologického vězeňského zařízení; aligátor, který vyšplhal vysokou rampu na vědecké výstavě v Seattle v říjnu 1991 a zmizel na několik hodin; slon ze ZOO v Louisville, který unikl v červnu 1994; vydra mořská jménem "Cody", která v září 1993, vyzbrojená sklolaminátovým šroubem vypáčeným z podlahy v akváriu Oregon Coast Aquarium namířila na okno a zničila jednu ze skleněných vrstev; šimpanzi "Ai" a "Akira" z Výzkumného institutu primátů na Kjótského univerzitě v Japonsku, použili klíče, které ukradli strážníkovi, aby si jimi otevřeli své klece, prošli halou a osvobodili svého kamaráda orangutana "Doodoo", a vyběhli na svobodu.

V dubnu 1990, kráva vezená na jedny turecký jatka, vyskočila z nákladního auta na střechu auta, které vezlo místního guvernéra, čím to auto rozmlátila a zranila funkcionáře. Osud té krávy nebyl v médiích uveden, ale doufáme, že byla schopna najít si svou cestu do hor. Deset let před tím, blízko města Salem v Oregonu, býk "Rufus" vyvalil dveře na nákladním autu, které jej vezlo na jatka. Volně se potuloval několik dní, dokud ho znovu nechytili a nevrátili jeho "majiteli". A v Káhiře v Egyptě v červnu 1993 během muslimského Eid-Al-Adha ("svátek obětování"), utekl jeden býk poté, co spatřil řezníka. Zvíře pronásledovalo jeho rádoby vraha až na třetí patro jeho apartmánu, kde zničilo veškerý nábytek a přinutilo ho schovat se v ložnici.

Některá zvířata byla znovu odchycena a vrácena do vězení, ale ta vydra, která byla naposledy viděna jak prochází cestu mezi portlandskou ZOO a Oregonským muzeem vědy a průmyslu, vcházející do blízkých lesů, je skutečnou inspirací a doufejme že jen předzvěstí mnohem odvážnějších úniků.

Někdy jsou zvířata na svobodě ve strategické pozici při vzdorování chamtivosti a zisku. V roce 1991 zablokoval Orel bělohlavý plány na tři miliony dolarů drahého projektu rozšíření silnice v Oregonu tím, že hnízdil blízko dálnice číslo 20. Orel stojící v cestě motorizované mánii je krásným pohledem.

Existují zvířata, která posouvají boj o jeden stupeň výše, jako například oříšek, který hnízdil v semaforu ve Washingtonu DC, a který se vrhal dolů a přepadával podnikatele. Jiní ptáci páchají sebevraždu tím, že vlétávají do tehdejších mašin vojenských letadel, čímž je vyřazují z provozu. Ukázkou solidarity ke zvířecímu kolegovi byla mezci (plemeno koně) "Ruthie", která kopla jezdce, guvernéra státu Idaho Cecila Andrus, během honitby, když na ni nakládal poraženého losa. Andrus utrpěl zlomený nos a hluboké tržné rány.

Belgický kokršpaněl, který odpálil brokovnici, čímž zabil lovce Jeana Guillaume; slon, který propíchl lovce Alana Lowe v Zimbabwe; a kráva, která zabila québeckého zemědělce Órigenésa Ste-Beana, když se pokoušel ukrást její novorozené telátko, jsou také hodni našeho respektu. Dávám přednost přesvědčování a výchově před zabíjením, ale v těchto popisech je určitá poetická spravedlnost.

Když se zvířata spojí, jsou schopna rozpoutat mocnou sílu. Před několika lety, v hlubinách předměstské pustiny Springfieldu v Massachusetts, racci obrúžkozobí bombardovali nové golfové hřiště a jeho sponzory golfovými míčky. Šokovaní golfisté byli nuceni se stáhnout z jejich voda-a-zem ničící činnosti na několik týdnů, a vzít v úvahu skutečnost, že mnoho let bylo toto území místem, kde tito ptáci hnízdili.

V létě roku 1989, centrum města Fort Worth v Texasu se zastavilo, když tisíce netopýrů (Tadarida brasiliensis) sestoupili na město. Na začátku tohoto století, netopýři způsobili velký zmatek v mnoha městech Texasu. Ve městě Austin napadli netopýři budovu soudu a sídlo vlády, létající během soudních řízení, zastavující soudní řízení a hnízdící v tmavých a chladných budovách.

V prastarých mýtech lidstva je zvířatům odevzdaný výjimečný respekt. Ovlivňují lidi nevyzpytatelnými způsoby a ztělesňují zvláštní vlastnosti. Jednali jako poslové, jako držitelé duší a darů a jako symbol všeho nádherného a kouzelného. Ptáci, ryby a savci (a jejich mnohé mutace s lidmi) byli prezentováni mnoha různými způsoby. Jejich běžnou vlastností byla schopnost odrazit nepřátelské útoky lidí pomocí triků, hravosti a moudrosti. Kojot a krkavec ze severozápadního pobřeží ostrova Turtle Island, Keen Keeng australských zlatých časů a posvátná včela Rhodosu, jsou jen některé z mnoha kouzelných bytostí, které chránily sebe a také životy ostatních zvířat a rostlin.

Jakmile se vyvinulo písmo, příběhy zvířat čelícím lidské aroganci a chamtivosti se začaly objevovat v hojném počtu v literatuře přírodní historie. Stačí se nám podívat jen na inspirativní zprávy, které poskytl říman Plinius Starší. Obdivoval slony, kteří odmítli bojovat proti svým příbuzným v cirkusech, pošlapali své lovce a pokoušeli se vymanit ze svých pout. Plinius psal také o delfínech, kteří přicházeli zachránit ostatní delfíny v zajetí, a divoké koně, potáplice, voli, žraloky, králíky a obří stonožky, kteří se bránili před lidmi a často i vyhráli. Jeho zprávy zahrnují také mnohé případy spojenectví mezi zvířaty a uvědomělými lidmi, kdy si navzájem pomáhali a získali tak vzájemnou lásku a úctu.

Středověké dílo O trestním stíhání zvířat popisuje velmi podrobně odkazy vepřů, krav, vrabců, havranů, ovcí, mezků, koní a dokonce i červů, kteří přinesli zkázu do lidského světa. Zvířata vyrušující bohoslužby, přerušující náboženské procesí v jejich nejslávnostnějším okamžiku a kazící zásoby potravin byla běžnými událostmi. V době, kdy byly prastaré tradice oslavující posvátnost přírody likvidovány a vyměňovány za světonázor nepřátelský k životu, jsou tato zvířata obviňována ze spojování se s démonickými silami. A tak jejich křesťanské soudy braly za odpovědnost za jejich činy. "Kriminálníci" byli souzeni v běžných soudních síních, odsouzeni a přísně potrestáni. Ve své zbožné horlivosti zapomněli jejich žalobci na fakt, že tyto dvounohé a čtyřnohé bytosti se věnovali partyzánské válce. Rebelovali proti lidem, kteří útočili na řeky, údolí a lesy. Stáli proti vetřelcům, kteří se angažovali v tom procesu kontroly, eufemisticky nazývaného "domestikace", která je ve skutečnosti zotročení a ekocídou - ničením přírody.

Žijeme nyní ve věku racionality a vědy, kde "dobře mínicí" lidé se nestydí vypustit ze svých úst klišé jako "najít rovnováhu mezi životním prostředím a ekonomickými zájmy", nebo "manažerovaní divočiny", jako kdyby divočina byla nějakým zbožím, z něhož se dá profitovat, která se dá kontrolovat a manipulovat.

Ničení divočiny (tam venku i v našem vlastním vnitru) pokračuje neustále rychlejším tempem. Doufejme, že akty sebeobrany a odporu od zvířat, ryb, ptáků a jejich lidských bratrů a sester budou jen přibývat. Až se tyto akce znásobují a zintenzivňují dokud nebude lidská tyranie poražena a nahrazena komunitou svobodných žijících bytostí, kteří si navzájem pomáhají v jejich magické cestě a znovu objevena prastará pouta krásy a kamarádství.

Z magazínu The Bear Essential, léto 1995, str. 18 ¬ 19�" (1995

Poděkování tomu, kdo tento text objevil a přeložil.

-------------------

"Bolí mě, že nedochází k povstání zvířat proti nám, k povstání těch trpělivých bytostí, krav, ovcí, všeho skotu, který se nemůže osvobodit z našeho jha (jařma). Představuji si rebelii šířící se z jatek do celého města. (...) Potěšilo by mě i vítězství jediného býka, vyhadzujúceho do vzduchu naříkajícím "hrdinu" toreadora as ním celou arénu lačniacu po krvi. Milejší by mi ale bylo povstání mírných, trpělivých obětí - ovcí a krav. Nerad bych popíral, že se to může stát, že se před nimi budeme jednou třást." - Elias Canetti (1905-1994, bulharský spisovateľ, laureát Nobelovi ceny za literatúru 1981)

úterý 3. srpna 2010

Proč odmítám?

Proč odmítám jíst maso, mléko, vejce, proč odmítám pokusy na zvířatech, proč si na sebe nevezmu cizí kůži, ani kožešinu, proč nechodím do cirkusu, proč mi vadí držet zvířata v zoo, proč vůbec odmítám jakékoliv vykořisťování, otročení, trávení, mučení a popravy zvířat? Stejně tak jako nechci, abych byl sám otročen, mučen, tráven, vykořisťován, vězněn nebo popraven, stejně tak jako nechci podstupovat bolest a utrpení, nechci, aby kdokoliv kvůli mně musel tohle podstupovat.

Ani na chvilku nepochybuji, že všechna zvířata jakéhokoliv živočišného druhu touží po svobodě obdobně tak jako já. Jsem si jist, že žádné zvíře nemá v úmyslu stát se výrobní jednotkou, pokusným objektem či cirkusovým otrokem, stejně tak vím, že žádné zvíře nemá v úmyslu strávit život v kleci, akváriu, teráriu, prostě být celý život někde zavřené.

Neznám jediný důvod, proč bych měl být jako člověk důležitější, než ostatní zvířata, stejně tak nevím, proč by moje zájmy měly být přednější, než zájmy ostatních zvířat.

Přiznávám, že většina nelidských zvířat má zničený život z lidské pohodlnosti, požitku, zábavy či tradice. Stejně tak jsem si vědom, že miliony nelidských zvířat člověk zavírá do takových míst, že kdyby se na místo nich zavřel sám, bylo by to tak asi správně nebo aspoň spravedlivé.

Stejně tak vím, že všechny chyby se nestaly dnes a není je jednoduché hned vyřešit, ale to, že jsem se narodil do světa, kde již chyby jsou, neznamená, že se zbavím zodpovědnost, a že je tohle ospravedlněním proč tyto chyby prodlužovat či je ještě více prohlubovat.

Pokud někdo srovnává zabíjení rostlin se zabíjením zvířat, pak mě napadá - Vytrhnout mrkev ze země je snad to samé jako popravit krávu střelou mezi oči z jateční pistole?

Jestliže někdo srovnává popravení krávy střelou z jateční pistole mezi oči s vytržením mrkve ze země, je to jako kdybych řekl, že utrhnout jablko je to samé, jako zabít člověka, protože tím jablko taky zabiješ.

Zvířata mají potřebu svobodného pohybu, rostlina potřebuje půdu plnou živin. Zvířata se rostlinami živý, vždy tak bude příznivější a rostlinám šetrnější pokud člověk bude rostliny a jejich plody či semena konzumovat přímo.